<address id="rvv99"></address>

        <address id="rvv99"><nobr id="rvv99"></nobr></address>

        <address id="rvv99"></address>
        <form id="rvv99"></form>

         當前位置:首頁 > 武當功夫 > 內家拳體系 > 太極拳系

         武當三豐太極劍

          簡介:

          當年三豐祖師創太極拳后又吸百家劍法之長融道家養生法創編了太極劍。武當太極劍主要劍法包括:劈、刺、點、崩、撩、帶、抹、攔、擊、掛、托、穿、抽等。其特點是:劍法清澈,動作柔緩;節奏平和,柔漫舒展;身神劍合,氣勢飽滿。

          視頻:

          劍譜:

         1

         shì

         2

         tuōjiàn

         3

         shàngjiàn

         4

         xiānrénzhǐ

         5

         sānhuántàoyuè

         6

         shàngdiǎnjiàn

         7

         kuíxīngshì

         8

         zuǒyòulánsǎo

         9

         tóng

         10

         zhuǎnshēnjiàn

         11

         shuāngshǒupěngjiàn

         12

         tiàojiàn

         13

         jīnshépánliǔ

         14

         yànchūlín

         15

         péngzhǎnchì

         16

         pěngjiàn

         17

         zuǒyòuxuànfēng

         18

         tàigōnggōu

         19

         cǎoxúnshé

         20

         zuǒyòujiàn

         21

         huáizhōngbàoyuè

         22

         宿niǎotóulín

         23

         lóngbǎiwěi

         24

         qīnglóngchūhǎi

         25

         fēngjuàn

         26

         shīyáotóu

         27

         tiàojiàn

         28

         xuán

         29

         liàngzhǐ

         30

         báiyuánxiànguǒ

         31

         yíngfēngdànchén

         32

         shùnshuǐtuīzhōu

         33

         liúxīnggǎnyuè

         34

         tiānxíngkōng

         35

         xuěxúnméi

         36

         jīnhuāluò

         37

         tiǎoliánshì

         38

         yànxián

         39

         fēnzōng

         40

         yīngfēi滿mǎntiān

         41

         yóulóngshuǐ

         42

         hǎilāoyuè

         43

         chātànhǎi

         44

         niúwàngyuè

         45

         shèyànshì

         46

         báiyuánxiànguǒ

         47

         qīnglóngtànzhuǎ

         48

         fènghuángshuāngzhǎnchì

         49

         báiliàngchì

         50

         xiānrénhuà

         51

         báiyuánxiànguǒ

         52

         zuǒyòuluòhuā

         53

         穿chuānsuō

         54

         báijiǎowěi

         55

         yuèlóngmén

         56

         lóngjiǎozhù

         57

         tànhuā

         58

         shùnfēngsǎo

         59

         píngtuōtiāngāng

         60

         yùnzhuǎnguà

         61

         jiéjīnshí

         62

         qiǎoféngzhēn

         63

         báiyúnzhàodǐng

         64

         shōushì


         公园里我把她做得好爽

            <address id="rvv99"></address>

                <address id="rvv99"><nobr id="rvv99"></nobr></address>

                <address id="rvv99"></address>
                <form id="rvv99"></form>